งานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก Decoding the Future of Self-Sufficient Cities ถอดรหัสเมืองพึ่งพาตนเอง ในรูปแบบ VIRTUAL SEMINAR กดปุ่มเล่นวีดีโอเพื่อรับชมงานสัมมนา และรับชมกิจกรรมที่น่าสนใจได้จากเมนูบนหน้าจอ
งานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก Decoding the Future of Self-Sufficient Cities ถอดรหัสเมืองพึ่งพาตนเอง ในรูปแบบ VIRTUAL SEMINAR กดปุ่มเล่นวีดีโอเพื่อรับชมงานสัมมนา และรับชมกิจกรรมที่น่าสนใจได้จากเมนูบนหน้าจอ

งานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2565

Decoding the Future of Self-Sufficient Cities

ถอดรหัสเมืองพึ่งพาตนเอง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (VIRTUAL VIDEO) เนื่องในวันผังเมืองโลก ดึงผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดมุมมอง สู่การพัฒนางานผังเมืองให้เท่าทันกับสถานการณ์เมืองปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างเมือง สามารถร่วมรับชมงานสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

งานสัมมนาวันผังเมืองโลก 2565
งานสัมมนาผังเมืองในรูปแบบ Virtual Video
อัดแน่นการบรรยายจาก 16 ผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ DPT Insight / Exhibition / WTPD Community

รับชมพร้อมกัน วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป